Samenwerking met lokale woonactoren


Op woensdag 16 oktober organiseerde Samenhuizen vzw een studiedag voor mandatarissen, ambtenaren, adviesraden, OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen, intercommunales en stadsontwikkelingsbedrijven: hoe cohousing en woningdelen faciliteren en stimuleren in je beleid en beleidspraktijk als gemeente, stad of lokale woonactor?

Met Oak Tree Projects hebben we intussen zeven projecten in portefeuille: twee in bouwfase, één waarvan de vergunningsaanvraag werd ingediend, en vier in vergunningsfase. Bij elk project horen de nodige gesprekken met de verschillende lokale beleidsinstanties en de erbij horende uitdagingen. Tijdens deze studiedag mochten wij dan ook getuigen over inclusie in cohousing en onze ervaring met lokale woonactoren.


Onze vraag

Als jonge sociale onderneming heb je een leuk idee en heel veel enthousiasme en goede wil. Je wilt iets doen voor de maatschappij en je bent er van overtuigd dat iedereen staat te springen om mee te helpen. Je botst echter vaak op een muur van regelgeving en soms ook argwaan, omdat het nog nooit werd gedaan.

Onze vraag lijkt zeer eenvoudig: we willen betaalbaar bouwen en inclusief wonen mogelijk maken voor personen met een ondersteuningsnood. Wij vragen hiervoor geen middelen en wij ontvangen geen subsidies. Tegelijkertijd willen we dit realiseren met en voor personen met een beperkt budget, zonder verlies van hun inkomen.

Daar tegenover staat een zeer grote wachtlijst voor aangepaste zorg en ondersteuning: betaalbaar wonen is en blijft een zeer actuele en prangende vraag. Er zijn echter heel wat uitdagingen in de huidige regelgeving.De uitdagingen

Er wordt vaak een zeer strikte minimumoppervlakte opgelegd voor wooneenheden. Allereerst zijn deze gevraagde minimumoppervlaktes niet betaalbaar zonder subsidies. Maar gezien Oak Tree Projects ook mee bouwt aan de gemeenschappelijke ruimtes toegankelijk voor alle buren, zou men niet uitsluitend rekening mogen houden met de vierkante meters van de individuele studio’s, maar ook met de extra vierkante meters van deze gemeenschappelijke ruimtes.

Een andere Oak Tree oplossing is de opdeling van een woning met aparte binnennummering. Maar woningopdeling is lang niet in alle steden en gemeenten toegelaten.

Daarnaast merken we dat instellingen en sociale huisvestingsmaatschappijen doorgaans wél uitzonderingen én subsidies krijgen om anders of compacter te bouwen. De regelgeving persoonsvolgende budgetten bij het VAPH is bovendien nog in volle transitie. Er bestaat vooralsnog geen duidelijk wetgevend kader voor nieuwe initiatieven zoals Oak Tree Projects.


Wat is kwalitatief wonen

De huidige regelgeving wil kwalitatief wonen beschermen. Maar wat is kwalitatief wonen?

Een kamer van 20m² in een voorziening met 450m² gemeenschappelijke ruimte enkel voor personen met een handicap? Of kan het ook een studio zijn van 25m² in een cohousing met 450m² gedeelde ruimte, voor de hele cohousing buurt met een diverse groep van bewoners?

Is kwalitatief wonen een ruim verouderd huurappartement? Of woon je beter in een BEN-studio met zonnepanelen, vloerverwarming, waterrecuperatie en warmtepomp?

Voor alle duidelijkheid: dit is geen pleidooi tegen voorzieningen, want deze zijn absoluut noodzakelijk voor personen met een nood aan permanente omkadering.


Een ondersteunend beleid

We zijn grote voorstander van een ondersteunend lokaal beleid. Een jonge sociale onderneming beschikt niet over dezelfde middelen als de overheid om oplossingen te bedenken binnen het huidige wetgevend kader. Idealiter zoeken we samen naar een oplossing. Bovendien behoort een kruisbestuiving tot de mogelijkheden en kunnen dit soort vernieuwende projecten ook het beleid van de stad of gemeente mee ondersteunen.

Steden of gemeenten kunnen ook helpen door het gesprek niet te beperken tot de dienst ruimtelijke ordening, maar door samen met de diensten Welzijn, Bevolking en Wonen een kader uit te werken.

Er is ook een dringende nood aan meer uitwisseling tussen de verschillende steden en gemeenten over de mogelijke oplossingen op vlak van wetgeving. Nu is het vaak nog maatwerk. En dat was natuurlijk net de doelstelling van deze studiedag. We hopen dan ook dat de verschillende aanwezige woonactoren actief aan de slag gaan met de verschillende uitdagingen uit onze getuigenis.
Samenwerking met lokale woonactoren

Strategische versterking dankzij het Venture Philantropy Fonds

Het Venture Philantropy Fonds steunt sociale ondernemingen die zich inzetten voor sociale inclusie in België. Oak Tree Projects werd onlangs geselecteerd als één van die sociale ondernemingen. Gezien onze sterke groei op dit moment meer dan welkom.

Lees meer

Geen warmste week, toch een warme actie

Ook al ziet de Warmste Week er dit jaar anders uit, dit warme initiatief toont dat iedereen een verschil kan maken en kan bijdragen. En dat je helemaal niet hoeft te wachten op Studio Brussel. Een heuse inspiratie voor één ieder die Oak Tree vzw wil steunen.

Lees meer

Studio beschikbaar in Qville - Essen

Eind november komt een studio vrij in het Oak Tree huis in Qville, Essen.

Lees meer

Oak Tree Care Too cvso

Vanwege een fout advies bij de opstart, voldoet cohousing Papiermoleken niet aan de strenge voorwaarden van het VAPH. De Oak Tree bewoners op straat zetten, was voor ons uiteraard geen optie. Dus gingen we op zoek naar een oplossing.

Lees meer

Jaarverslag 2019

Op 25 april ging onze Algemene Vergadering door. Dit jaar geen bezoek aan één van onze projecten en geen gezellig bewonersfeest. Wél een geslaagde online vergadering.

Lees hier ons jaarverslag

Project in de kijker - De Okelaar

De Okelaar is een cohousing in de dorpskern van Wovertem, met ruimte voor drie Oak Tree bewoners. Samuel reserveerde als eerste en kijkt al uit naar zijn buren.

Lees meer

Tijdelijke aanpassing van onze werking

Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen. Ook wij hebben onze werking aangepast om de nodige voorzorgen te nemen tegen de verspreiding van Covid-19.

Lees meer

Aan tafel met Koningin Mathilde

Ter gelegenheid van internationale vrouwendag kwam Koningin Mathilde op bezoek in het Provinciehuis van Vlaams-Brabant. Samen met 10 andere sterke vrouwen mocht gedelegeerd bestuurder en mede-oprichter Danaë Van den bossche mee aan tafel met de Koningin.

Lees meer

Eerste bewoning in Qville, Essen

Wij zijn bijzonder trots om aan te kondigen dat ons allereerste project Qville in Essen bewoond is, zo’n twee en een half jaar na onze oprichting. We kregen een professionele fotograaf over de vloer in kader van onze finaleplaats in de Chivas Venture én PMV maakte een mooie video in deze idyllische setting.

Lees meer

Finalist Chivas Venture 2019

We vieren twee keer feest, want Oak Tree Projects werd ook geselecteerd als Belgische finalist van de Chivas Venture, een wereldwijde zoektocht naar sociale ondernemers die hun onderneming gebruiken om een betere wereld te creëren.

Lees meer

De Radicale Vernieuwers 2019

Wat een eer. Oak Tree Projects werd uit meer dan 200 inzendingen verkozen tot één van de tien finalisten van de Radicale Vernieuwers 2019.

Lees meer

Fotoverslag van De Warmste Week 2019

Dit jaar was Oak Tree vzw voor het eerst één van de goede doelen van De Warmste Week. Onze toekomstige bewoners, hun ouders en vrienden organiseerden heel wat acties.

Lees meer

Groei in de provincie Antwerpen

Het gaat hard in de provincie Antwerpen. Het Oak Tree huis in Qville, Essen, is volzet, maar we hebben intussen bouwplannen voor maar liefst vijf nieuwe inclusieve woonprojecten.

Lees meer

De warmste week 2019 voor Oak Tree vzw

Wind, regen en koude temperaturen kunnen ons niet meer tegen houden, want wij krijgen het warm van alle acties die reeds werden opgestart voor Oak Tree vzw.

Lees meer

Een infosessie en bewonersvergadering

Voor onze bewoners start alles met het bijwonen van een infosessie, waarna ze zich kunnen aanmelden voor een specifiek project. Alle toekomstige bewoners van een project blijven nadien betrokken via periodieke bewonersvergaderingen. We krijgen via dit verslag van een infosessie en bewonersvergadering in Qville een korte blik achter de schermen.

Lees meer

Waarom we kiezen voor compact wonen

In wereldsteden zoals New York, Parijs, Londen of Hong Kong is compact wonen helemaal ingeburgerd. Micro-appartementen van 25m² zijn hier geen uitzondering maar eerder de norm. In België staan we nog niet zo ver, maar bij Oak Tree Projects zien we heel wat voordelen, zeker in combinatie met cohousing. (Met foto's van de werf in Qville, Essen)

Lees meer

Oak Tree vzw geboren

Eind 2018 zag Oak Tree vzw het daglicht. Het doel van deze vzw is sociale uitsluiting voorkomen en betaalbaar inclusief wonen in een Oak Tree huis mogelijk maken voor zoveel mogelijk (jong)volwassenen met een ondersteuningsnood. De vzw besteedt hierbij bijzondere aandacht aan minder kapitaalkrachtige kandidaat-bewoners en kandidaat bewoners zonder eigen netwerk.

Lees meer

Qville in de kijker - september 2019

In de gemeente Essen bouwt Heem 43 woningen op een grond van 1,7 hectare. In één van die woningen voorzien we 5 studio's waar bewoners met een ondersteuningsvraag begeleid zelfstandig kunnen wonen.

Lees meer

Samenhuizenreis 2019

Danaë vertrok eind april voor vijf dagen op samenhuizenreis en bezocht maar liefst 9 verschillende cohousing gemeenschappen. Zij keerde terug met heel wat nieuwe ideeën en inspiratie, en honderden foto's. Wij gaven haar de moeilijke opdracht een selectie te maken van een vijftal foto's en key takeaways.

Lees meer

Algemene Vergadering 2019

Met een aanwezigheid van 100% van de aandeelhouders A (oprichters), 55% van de aandeelhouders B (bewoners en hun netwerk) en 15% van de aandeelhouders D (sympathisanten) werd het resultaat van het boekjaar 2017-2018 goedgekeurd en de Raad van Bestuur 2019 benoemd.

Lees meer

Van startup naar coöperatie

Tijdens haar postgraduaat Coöperatief ondernemen ging onze voorzitter Michèle op zoek naar wat een goed democratisch bestuur betekent, zowel in de theorie als in de praktijk.

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x