Oak Tree vzw geboren

Eind 2018 zag Oak Tree vzw het daglicht. Het doel van deze vzw is sociale uitsluiting voorkomen en betaalbaar inclusief wonen in een Oak Tree huis mogelijk maken voor zoveel mogelijk (jong)volwassenen met een ondersteuningsnood. De vzw besteedt hierbij bijzondere aandacht aan minder kapitaalkrachtige kandidaat-bewoners en kandidaat bewoners zonder eigen netwerk.

Waarom een coöperatie én een vzw

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk, Oak Tree Projects cvba-so, blijft ons voornaamste instrument voor het bouwen van inclusieve woonprojecten. Dit is onze sociale onderneming waarbij participatie van de bewoners en hun netwerk ingebed is in alle aspecten. De coöperatie biedt bovendien de nodige flexibiliteit voor het investeren in aandelen, en de mogelijkheid om (beperkt) dividenden uit te keren. Meer informatie over de mogelijkheid om te investeren in de coöperatie vind je via www.oaktreeproject.be/dienstverlening-investeerder.

Een vzw biedt echter heel wat bijkomende voordelen: we kunnen vrijwilligers verwelkomen voor hulp bij het organiseren en begeleiden van activiteiten, deze vrijwilligers zijn via de vzw ook verzekerd en we krijgen de kans solidariteitsacties op te zetten voor onze minder kapitaalkrachtige bewoners.

Bijzondere activiteiten

De activiteiten waarmee we de doelstellingen van de vzw verwezenlijken zijn onder meer aandelen aankopen om zo het startkapitaal van minder kapitaalkrachtige bewoners te helpen vervolledigen, financiële steun voorzien bij de inrichting van de studio‚Äôs en aan de projecten in hun geheel om de huurprijzen betaalbaar te houden.

Onze vrijwilligers getuigen ook op regelmatige basis als ervaringsdeskundigen tijdens de infosessies en nemen een actieve rol op in de opvolging van de bouwprojecten. Daarnaast organiseren zij activiteiten met de bewoners van onze projecten, zoals een kennismakingsdag of een kerstfeestje.

Hoe kan ik de vzw steunen

Je kan de vzw steunen met een gift. Dat kan een vrije gift zijn of je kan samenleggen met familie en vrienden voor de aankoop van een bewonersaandeel om een minder kapitaalkrachtige bewoner te helpen.

Je kan deelnemen aan een actie georganiseerd door de vzw of zelf een actie organiseren om fondsen in te zamelen. Onze vzw is ook één van de goede doelen van de warmste week 2019. Vanaf 18 september kan je hiervoor een actie registreren.

Je kan helpen als vrijwilliger. Zowel voor als achter de schermen zijn helpende handen welkom.

Opgelet: je kan je actie voor de warmste week pas vanaf 18 september registreren.

Kan je op dit moment zelf niet steunen, dan kan je ons ook helpen door dit artikel te delen via Facebook, zodat ook je familie en vrienden de kans krijgen onze kandidaat-bewoners te helpen.


Oak Tree Projects cvba-so gebruikt dit mailadres enkel om je op de hoogte te houden van Oak Tree initiatieven. We geven je gegevens nooit door aan derden en bewaren ze met de nodige beveiliging. Meer details hierover vind je terug in ons privacybeleid.