Onze Raad van Bestuur


De Algmene Vergadering van 4 mei 2019 heeft onze nieuwe Raad van Bestuur benoemd. De duur van het mandaat bedraagt vier jaar en is onbezoldigd. We stellen ze graag aan je voor en wensen hen veel succes met hun mandaat.

Onze Raad van Bestuur bestaat uit zeven leden. De drie leden voorgedragen door de aandeelhouders A zijn ook de oprichters van Oak Tree Projects: Danaë Van den bossche, Michèle Vermeire en Myriam Vereecke. Twee leden werden voorgedragen door de aandeelhouders B en vertegenwoordigen de bewoners en hun netwerk: Sonja Corbeels en Kerlijn Moons. Daarnaast zochten we ook twee onafhankelijke bestuurders met expertise in vastgoed en financiën. Uit heel wat kandidaten kozen we Maarten Van Breusegem en Paul Huyghe.


Danaë Van den bossche

Danaë is een sociaal onderneemster in hart en ziel. Zij behaalde een master in de politieke wetenschappen en een Executive MBA bij Vlerick. Samen met haar man en twee kinderen verhuist zij eind dit jaar naar het cohousing project in Wijgmaal, Wijg & Co. Ook haar zus Elisabeth, de inspiratiebron voor Oak Tree Projects, zal hier een warme thuis vinden. Danaë heeft meer dan tien jaar ervaring in project, quality en risk management, in de bank-, transport- en energiesector, waarvan de laatste 5 jaar als zelfstandig consultant. Sinds eind 2018 kan zij als gedelegeerd bestuurder voltijds bouwen aan de inclusieve woondroom van Oak Tree Projects.


Michèle Vermeire

Toen Michèle in mei 2017 in contact kwam met Danaë en haar plan voor Oak Tree Projects, aarzelde ze niet. Niet alleen is dit de perfecte woonoplossing voor haar zoon Wouter, maar ook voor nog meer (jong)volwassenen met een ondersteuningsnood. Mee als oprichter aan de wieg staan was voor haar dus evident. Michèle wil het voorzitterschap ook dit mandaat nog verder zetten. Als ervaringsdeskundige kan ze zich goed inleven in de noden van de bewoners en hun netwerk. Met haar organisatietalent en efficiënte projectaanpak wil ze Oak Tree Projects verder helpen groeien en professionaliseren.


Myriam Vereecke

Myriam is medeoprichter van Oak Tree Projects en was het voorbije boekjaar actief als vertegenwoordiger van de aandeelhouders B in de Raad van Bestuur. Ze is moeder van vier kinderen. Eén dochter, Elisabeth, zal in het Oak Tree huis in Wijg & Co wonen. Het inclusieve aspect ― bijzondere mensen die wonen binnen een cohousingproject ― sprak haar meteen aan. Myriam geeft les in het Buitengewoon Secundair Onderwijs, waardoor ze veel voeling heeft met de doelgroep van Oak Tree Projects. Ze heeft ook reeds bestuurservaring. Naast Oak Tree Projects is ze ook nog bestuurslid van de vzw Het Zavelhuis, een ouderinitiatief waar jongvolwassenen kunnen wonen en werken of een dagbesteding krijgen.


Sonja Corbeels

Sonja is gehuwd en woont in Hoeilaart met man en twee kinderen, Laura en Glenn. Toen ze de oproep las voor kandidaat-bestuurders, voelde ze zich meteen aangesproken. En na de informatiesessie, was ze nog meer overtuigd. Sonja kan zich volledig vinden in de missie en de doelstellingen van Oak Tree Projects. Ze gelooft in de projecten en in de warme buurten voor alle toekomstige bewoners. Sonja heeft bestuurservaring in de vakbond en de ouderraad, maar vooral heel veel energie en motivatie om zich voor Oak Tree Projects in te zetten.

In de nieuwsbrief van januari 2019 kon je haar getuigenis lezen.


Kerlijn Moons

Kerlijn is mama van twee bijzondere kinderen en gaat samen met hen als gezin in Papiermoleken wonen. Zij heeft een opleiding gevolgd als ontwerper, en geeft les in het middelbaar onderwijs. Ze is op een punt gekomen dat er veel tijd en energie gaat naar de zorg voor de kinderen, maar tegelijkertijd wil ze de voeling met de maatschappij niet verliezen en eerder dan een persoonlijke hobby te starten, wil ze iets betekenen voor andere mensen. De vacature sprak haar meteen aan en hoe meer ze zich verdiept in Oak Tree Projects, hoe meer ze het gevoel heeft haar schouders hieronder te willen zetten.


Maarten Van Breusegem

Maarten is 40 jaar, gehuwd met Joke, en papa van Marie (12) en Olivia (9). Hij woont in Impe, een dorpje in de rand van Aalst. Maarten is al altijd sociaal geëngageerd. In zijn studententijd was hij actief in het bestuur van de Akabe afdeling van de scouts. En een paar jaar geleden richtte hij samen met twee gelijkgestemden vzw Shelter Aalst op, een gemeenschapshuis waar ze meerderjarige jongeren opvangen die tussen de mazen van het net doorglippen. Carriërematig heeft hij de afgelopen 15 jaar voornamelijk gewerkt rond het opzetten van financieringsstructuren in vastgoed. Daarnaast heeft hij ook heel wat ervaring in het contractueel juridische aspect van de vastgoedwereld. Op dit moment is hij CFO bij Verelst Woningbouw. Hij is onder de indruk van wat Oak Tree Projects op korte termijn al bereikt heeft en wil graag zijn steentje bijdragen om dit verder te zetten.


Paul Huyghe

Paul Huyghe woont in Bertem en is vader van drie dochters van 21, 19 en 17 jaar. Hij is al 27 jaar actief als financieel expert met ruime ervaring in het vastgoed. Hij heeft vooral ervaring in het helpen groeien van vastgoedondernemingen op financieel vlak. De voorbije twee jaar heeft hij zijn aandacht verlegd en is zelf een startup begonnen in de sector van de dierengeneeskunde. Op persoonlijk vlak is hij zich bewust van het geluk dat hij heeft en wil hij iets terugdoen voor de gemeenschap. Hij is al een tijdje actief als bestuurder/investeerder bij Inga Wellbeing, die speciale kledij ontwerpt voor langdurig zieken. Oak Tree Projects charmeerde hem enorm. Er is duidelijk nood aan huisvesting en Oak Tree Projects biedt een mooie oplossing. Hij wil daarom Oak Tree Projects steunen om op een gezonde manier te groeien en ziet het als zijn doel om zichzelf onnodig te maken.
Onze Raad van Bestuur

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x