Ontdek onze bijzondere huizenWat is een Oak Tree huis

  • Zelfstandig wonen voor volwassenen met een ondersteuningsnood.
  • Een private woonunit voor iedere bewoner, met eigen badkamer, keuken, leef- en slaaphoek.
  • Samen met de andere Oak Tree bewoners kijken hoe we door de schaalbaarheid meer ondersteuning kunnen voorzien.
  • Inclusief leven in een warme cohousing buurt.

Zelfstandig wonen

We gaan samenwerkingsverbanden aan met erkende zorgaanbieders in de buurt. Belangrijk hierbij is het zelfbeschikkingsrecht van de bewoners. Zij maken de keuze hoever ze hierin gaan, welke zorg zij individueel inkopen en welke zorg zij delen.

Samen bouwen

Een Oak Tree huis bouwen we samen met kandidaat-bewoners, familieleden en sympathisanten. We kiezen daarom voor een coöperatieve vennootschap, open voor iedereen. En we investeren samen in meerdere Oak Tree huizen.

Erkenning VAPH

Sinds 1 januari is Oak Tree Projects erkend door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) als cvba-so die wooninfrastructuur ter beschikking stelt aan personen met een handicap.

Cohousing

Een Oak Tree huis staat altijd in een cohousing buurt. De buurtbewoners vormen een sociaal netwerk en betrekken hun bijzondere buren bij de groepswerking. Een Oak Tree huis in een cohousing buurt verzekert de kans op interactie, verhoogt de diversiteit van de groep en maakt écht inclusief samenleven mogelijk.
{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x