Investeer mee

Zet je spaargeld duurzaam in en investeer in cohousing voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Oak Tree krijgt geen subsidies voor haar dagelijkse werking. Al het kapitaal komt dus van aandeelhouders. Elke investering, klein of groot, is meer dan welkom.

Voor elke bewoner hebben we een startkapitaal nodig van 2 500 euro. Meestal wordt dit voorzien door de kandidaat-bewoners en hun familieleden, maar niet alle bewoners zijn even kapitaalkrachtig. Jouw aandeel geeft ook hen een kans. 


Word coöperant
 • Je wil zelf meebouwen aan een inclusieve samenleving
 • Je vindt ons verhaal inspirerend en wil er zelf deel van uitmaken
 • Je kan een klein of groter bedrag voor korte of langere tijd investeren in aandelen
 • Je ondersteunt ons sociaal oogmerk

Als coöperant investeer je mee in de projecten van Oak Tree voor mensen die extra zorg nodig hebben. Omdat ze bijvoorbeeld chronisch ziek zijn, autisme of een verstandelijke of motorische beperking hebben. 

Jouw investering geeft ons de kans om meer te doen. 


Wat moet je weten?

Oak Tree Projects bestaat uit twee coöperaties, Oak Tree Care en Oak Tree Care Too. Beide zijn erkend door het NRC (Nationale Raad voor de Coöperatie) als coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Momenteel zijn we met samen een 110-tal coöperanten (november 2022). 

Oak Tree Care heeft een erkenning van het VAPH en kan enkel bouwen voor verhuur aan personen met een persoonsvolgend budget. Oak Tree Care Too heeft deze erkenning niet en is er ook voor personen zonder persoonsvolgend budget. Op die manier geven we iedereen die extra zorg en ondersteuning nodig heeft, een kans om bij ons te wonen. 

 • Als coöperant kies je de coöperatie op basis van de bewoner of het project die je wil ondersteunen. 
 • Het aantal aandelen is onbeperkt.
 • Je hebt één stem in de algemene vergadering, ongeacht je aantal aandelen.
 • Je blijft op de hoogte via onze nieuwsbrief en ieder jaar nodigen we je uit op ons ontmoetingsfeest met de bewoners (aansluitend op de Algemene Vergadering).
 • De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats de laatste zaterdag van april.
 • De algemene vergadering mag een dividend toekennen waarbij het toegekende percentage maximaal de rentevoet is, vastgesteld door de Nationale Raad voor de Coöperatie.
 • We reserveren jaarlijks 10% van onze winst om ons sociaal oogmerk te ondersteunen en te investeren in bijkomende infrastructuur.

Hier lees je de volledige statuten en de informatienota van Oak Tree Care en Oak Tree Care Too.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Danaë van Oak Tree. Dat kan via danae@oaktreeprojects.be.


Je kan zowel investeren op korte termijn als op lange termijn:

Investeer op korte termijn

Een investering op korte termijn ondersteunt onze dagelijkse werking over alle projecten heen. 

De waarde van één aandeel korte termijn bedraagt momenteel 250 euro + 10 euro administratieve kost.

We vragen je om je aandelen minstens 5 jaar in de coöperatie te houden. Op die manier kunnen we onze dienstverlening verder uitbouwen.


Investeer op lange termijn

Een investering op lange termijn komt rechtstreeks ten goede aan een specifiek project of bewoner. 

De waarde van één aandeel bedraagt momenteel 2500 euro. 

We vragen je om je aandelen minstens 20 jaar in de coöperatie te houden, tot het Oak Tree huis volledig afbetaald is.Of wil je nog meer doen?

Wil je (als rechtspersoon of natuurlijke persoon) voor meer dan € 50.000 investeren, dan mag je aanvullend mee beslissen wie van jullie aandeelhoudersgroep in de Raad van Bestuur zetelt (minstens één en maximum twee bestuurders).

Wil jij of je onderneming op deze wijze bijdragen aan het bestuur van Oak Tree, neem dan contact op met Danaë via 0478/266031 of  danae@oaktreeprojects.be.

Investeer mee

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x