Wijg & Co in winterslaap?

Zo ziet het terrein van Wijg & Co er momenteel uit. Alle omheiningen tussen de verschillende percelen zijn weggehaald. De oude en zieke coniferen werden verwijderd. De bomen die we willen behouden, kregen een rood-wit lint, als een verwittiging voor iedereen om ze vooral met rust te laten.

Het terrein lijkt wat in winterslaap. Het is aan het bekomen van het intensieve archeologie-onderzoek en ligt nu te wachten op de volgende fase: de grondwerken en de aanleg van het BEO-veld.

BEO-veld

BEO staat voor Boorgat Energie Opslag en bestaat uit meerdere verticale aardsondes op korte afstand van elkaar, die samen het BEO-veld vormen. Hierbij benutten we niet alleen de natuurlijke temperatuur van de bodem, maar gebruiken we de ondergrond als een thermisch opslagsysteem dat kan opwarmen en afkoelen over de seizoenen.

De warmtepomp die gekoppeld is aan het BEO-veld onttrekt warmte aan de bodem tijdens het stookseizoen. Dat leidt tot een globale afkoeling van de ondergrond aan het einde van dat seizoen. Die bodemkoude wordt dan tijdens de zomer gebruikt voor de koeling van de huizen. Waardoor de temperatuur van de ondergrond weer stijgt.

Op die manier zorgen we voor een duurzame en goedkope verwarming én koeling.

Ruwbouw

Intussen werd ook het aanbestedingscontract met de aannemer getekend. De ruwbouw start op 1 augustus 2018, onmiddellijk na het bouwverlof en zal 400 (!) dagen duren. Dat betekent dat als alles zonder vertragingen verloopt, we vanaf januari 2019 met de technieken kunnen starten, in februari 2020 met de afwerking, om dan in september 2020 te verhuizen.

Dat duurt dus nog wel even.

Ter Wichmaele

Gelukkig kunnen we intussen gebruik maken van de oude feestzaal 'Ter Wichmaele' voor alle bijeenkomsten. En dat zijn er wel wat.

Niet alleen de maandelijkse Algemene Vergadering, waar we alle beslissingen samen nemen, maar ook de deelvergaderingen van de verschillende teams: het bouwteam, het cententeam, het team toegankelijkheid, het team groepsvorming, het team buitenaanleg, … .

Wijg & Co in winterslaap?

Dat lijkt alleen maar zo. Er wordt achter de schermen hard gewerkt. Allemaal gemotiveerde toekomstige buren die samen hun schouders zetten onder dit bouw- , woon- en leefproject. Onze bewoners van het Oak Tree huis kunnen alvast op hun twee oren slapen: zij komen in een enthousiaste, warme en betrokken groep terecht.


Oak Tree Projects cvba-so gebruikt dit mailadres enkel om je op de hoogte te houden van Oak Tree initiatieven. We geven je gegevens nooit door aan derden en bewaren ze met de nodige beveiliging. Meer details hierover vind je terug in ons privacybeleid.