Coöperatief gedachtegoed in onze bedrijfsvoering

Omdat we het coöperatief gedachtegoed heel erg belangrijk vinden, willen we hier dit werkjaar extra in investeren:

  • We vertalen de 7 ICA-principes naar onze eigen context met behulp van het ICA-kompas, ontwikkeld door Coopkracht.
  • We gaan terug naar de schoolbanken voor een Postgraduaat Coöperatief ondernemen en management, georganiseerd door de KU Leuven ism Cera.

De 7 ICA-principes

Deze principes zijn opgesteld door de Internationale Coöperatieve Alliantie en ontstaan uit een bundeling van goede praktijken doorheen de geschiedenis. Het zijn dus geen letterlijk te nemen richtlijnen, maar algemene principes die fungeren als een kompas voor coöperaties. Iedere coöperatie moet deze principes zo goed mogelijk interpreteren en vertalen naar de eigen ondernemingscontext.

  1. Vrijwillig en open lidmaatschap
  2. Democratische controle door de leden
  3. Economische participatie door de leden
  4. Autonomie en onafhankelijkheid
  5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
  6. Samenwerking tussen coöperaties
  7. Aandacht voor de gemeenschap

Het ICA-kompas

Dankzij ons lidmaatschap bij Coopkracht, het netwerk van coöperaties, kunnen we hiermee actief aan de slag. Coopkracht ontwikkelde namelijk het ICA-kompas, een online tool als instrument voor reflectie en als inspiratie om de ICA-principes in de praktijk te brengen.

Deze zomer deden we al een eerste self-scan: hoe scoort onze coöperatie momenteel op deze 7 principes en waar zijn er nog punten voor verbetering. Op 25 september nemen we deel aan de workshop 'Hoe omgaan met de 7 ICA principes in je coöperatie' om samen ons toekomsttraject uit te tekenen.

Ben je aandeelhouder van onze coöperatie? Dan krijg je in de loop van het najaar hierover een uitgebreid rapport.

Meer info over de coöperatieve principes en het ICA-kompas lees je in deze Coopkracht brochure

Postgraduaat in het coöperatief ondernemen en management

Naast het aan de slag gaan met de 7 ICA-principes, willen we ook een grondiger inzicht krijgen in de specifieke aspecten en uitdagingen eigen aan coöperatief ondernemen. Daarom nemen we deel aan dit semesterprogramma van de KULeuven, in samenwerking met Cera. Onderdeel van dit programma is onder andere een proefschrift over een case study, uitgevoerd in onze eigen coöperatie. We maken dus expliciet tijd om een bepaald aspect van onze bedrijfsvoering in detail te onderzoeken. Het spreekt voor zich dat we het resultaat hiervan ook met onze aandeelhouders zullen delen. Wordt dus zeker vervolgd.

Meer info over het programma

Nog geen lid van onze coöperatieve familie?

Deel uitmaken van onze coöperatieve familie betekent bijdragen aan het doel van onze coöperatie: actief bouwen aan een betaalbare en inclusieve samenleving voor (jong)volwassenen met een ondersteuningsnood.

Meer info

Oak Tree Projects cvba-so gebruikt dit mailadres enkel om je op de hoogte te houden van Oak Tree initiatieven. We geven je gegevens nooit door aan derden en bewaren ze met de nodige beveiliging. Meer details hierover vind je terug in ons privacybeleid.