Getuigenis Paul en Grietje

In deze getuigenis laten we Paul en Grietje aan het woord. Zij zijn één van de vele toekomstige buren van het Oak Tree huis in Papiermoleken, ons project in Bierbeek.

Toen we vernamen dat Oak Tree kandidaat was om mee in cohousing Papiermoleken te stappen, waren we uiteraard benieuwd. In onze familie hebben we een zoon van een tante met autisme, maar voor het overige waren we weinig bekend met de beperkingen die autisme met zich mee brengt. Mijn tante en oom behoren tot de vorige generatie. Het onderwerp werd gemeden en ermee omgaan was een moeilijk en pijnlijk gegeven.

Met enkel die ervaring in ons achterhoofd trokken we naar de infosessie van Oak Tree Projects. Daar kwamen we in contact met de oprichters en bezielers van Oak Tree alsook met mogelijke toekomstige bewoners en hun ouders. We kregen een degelijke voorstelling van waar Oak Tree Projects voor staat en een uiteenzetting van het Autisme Spectrum Syndroom in zijn diverse aspecten.

Tijdens die infosessie werd ons duidelijk dat de integratie van een aantal personen met ASS binnen Papiermoleken een haalbare kaart moest zijn. De volgende stap was dan ook het leren kennen van de toekomstige kandidaat bewoners.

Gezien het project een vrij lang traject is (groepsamenstelling, voorbereiden bouwfase, vergunningsprocedure, aanbesteding- en bouwfase) kan 'het leren kennen' rustig en ongeforceerd verlopen. In de maandelijkse algemene vergadering, de werkvergaderingen en de diverse werkgroepen kan elkeen zijn inbreng doen. Daarnaast organiseren we ook familie-samenkomsten met ontspannende activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen.

Papiermoleken omvat tevens een natuurpark dat een overwoekerd bramenveld was geworden en dus veel onderhoud vergt. De Oak Tree bewoners nemen hier ook hun verantwoordelijkheid door sterk aanwezig te zijn op die werkdagen. Dat alles is goed voor de sfeer, de gemoedelijkheid en de mogelijkheid om met elkaar om te gaan en elkaar beter te leren kennen.

Uiteindelijk ervaren we de inbreng van Oak Tree als een meerwaarde voor ons cohousing project: sociale kansen bieden is niet alleen de mensen maar ook de maatschappij opwaarderen.

(nvdr) Meer informatie over het project zelf vind je op de projectpagina Papiermoleken. Er is op dit moment (oktober 2019) nog één studio vrij.


Oak Tree Projects cvba-so gebruikt dit mailadres enkel om je op de hoogte te houden van Oak Tree initiatieven. We geven je gegevens nooit door aan derden en bewaren ze met de nodige beveiliging. Meer details hierover vind je terug in ons privacybeleid.