Aandeelhouder

  • Je wil zelf meebouwen aan een inclusieve samenleving
  • Je vindt ons verhaal inspirerend en wil er zelf deel van uitmaken
  • Je kan een klein of groter bedrag voor korte of langere tijd investeren in aandelen
  • Je ondersteunt ons sociaal oogmerk

Dan ben je bij ons aan het juiste adres

Wij zijn een door het NRC (Nationale Raad voor de Coöperatie) erkende coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk en staan open voor iedereen die zich betrokken voelt bij ons project.

  • We dragen de coöperatieve gedachte hoog in het vaandel. Als aandeelhouder heb je één stem in de Algemene vergadering, ongeacht je aantal aandelen.
  • We kiezen bewust voor een sociaal oogmerk. De Algemene Vergadering mag een dividend toekennen waarbij het toegekende percentage maximaal de rentevoet is, vastgesteld door de Nationale Raad voor de Coöperatie.
  • We reserveren jaarlijks 10% van onze winst om dit sociaal oogmerk te ondersteunen en te investeren in bijkomende infrastructuur.
  • Je blijft op de hoogte via onze nieuwsbrief en ieder jaar nodigen we je uit op ons ontmoetingsfeest met de bewoners (aansluitend op de Algemene Vergadering).

Belangrijk om te weten

Investeer op korte termijn

Aandelen categorie D

Wij krijgen geen subsidies voor onze dagelijkse werking. Al ons kapitaal komt van onze aandeelhouders.

Met jouw investering geef je ons de kans om meer te doen.

De waarde van één aandeel bedraagt momenteel € 250 + € 10 administratieve kost.

We vragen je om je aandelen minstens 5 jaar in de cvba-so te houden. Op die manier kunnen we onze dienstverlening verder uitbouwen.


Investeer op lange termijn

Aandelen categorie B

Voor elke studio hebben we een startkapitaal nodig van € 25.000. Meestal wordt dit voorzien door de kandidaat-bewoners en hun familieleden, maar niet alle bewoners zijn even kapitaalkrachtig.

Met jouw investering geef je ook een minder kapitaalkrachtige bewoner een kans.

De waarde van één aandeel bedraagt momenteel €  2 500.


Wil je meer doen?

Aandelen categorie C

Wil je (als rechtspersoon of natuurlijke persoon) voor meer dan € 50.000 investeren, dan behoor je als aandeelhouder tot categorie C. Ook jij krijgt één stem in de Algemene Vergadering, en aanvullend mag je mee beslissen wie van jullie aandeelhoudersgroep in de Raad van Bestuur zetelt (minstens één en maximum twee bestuurders).


Aandeelhouder

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x